Voor het leven getekend?
Portrettekenen


Atelier

Over Zita
Contact

Portretten

Portretten
Cursus portrettekenen

Galerie

Portretten
Illustraties

Terug

Cursus portrettekenen:

In de cursus ligt de nadruk op het zien. Kijken en waarnemen zijn actieve processen. Verwerven van vakkennis staat centraal, maar ook de eigenheid van elke cursist die door het tekenen zichtbaar wordt.

Via een doordachte lesopbouw raak je vertrouwd met de basisvaardigheden en de tekenmaterialen:
. constructieve opbouw van je tekening
. kennis van de anatomie
. toepassen van licht-donker werking

We werken in eerste instantie met geperste houtskool, conté en krijt.
In een later stadium kan er ook met andere materialen en kleur gewerkt worden.

Opleiding van Zita van den Boomen:
. Academie voor Schone Kunsten in Turnhout, specialisaties: etsen en portrettekenen
. Kunstzinnige therapie - De Wervel
. Diverse jaren tekenles bij Jan Verheijen
. Volksuniversiteit Waalre - Rob Roag